Archives :

 • Τη υπερμάχω

  Τη υπερμάχω   Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφω Σοι η πόλις Σου, Θεοτόκε. Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ίνα κράζω Σοι Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.

  READ MORE
 • Αγνή Παρθένε

  Αγνή Παρθένε   (Γραμμένο από τον Άγιο Νεκτάριο) Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Παρθένε Μήτηρ Άνασσα, Πανένδροσε τε πόκε. Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Χαρά παρθενικών χορών, αγγέλων υπερτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαροτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Των Ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. […]

  READ MORE
 • Τροπάριο της Κασσιανής

  Τροπάριο της Κασσιανής   Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, την σην αισθομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν, οδυρομένη, μύρα σοι προ του ενταφιασμού κομίζει. Οίμοι! λέγουσα, ότι νυξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας, ζοφώδης τε και ασέληνος, έρως της αμαρτίας. Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων, ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ κάμφθητί μοι […]

  READ MORE
 • Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού

  Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού   Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω… Ω τρισμακάριστε Σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμεν οι πιστοί και μεγαλύνομεν, αγαλλόμενοι τη θεία σου ανυψώσει. Αλλ’ ως τρόπαιον και όπλον απροσμάχητον, περιφρούρει τε και σκέπε τη ση χάριτι, τοις σοι κράζοντας· Χαίρε, Ξύλον μακάριον. Οι οίκοι. Άγγελοι ουρανόθεν, αοράτως κυκλούσι, Σταυρόν τον ζωηφόρον […]

  READ MORE
 • Ύμνοι των Χριστουγέννων

  Ύμνοι των Χριστουγέννων   Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει άγγελοι µετά ποιµένων δοξολογούσι, µάγοι δέ µετά αστέρος οδοιπορούσι δι’ ηµάς γάρ εγεννήθη παιδίον νέον, Ο πρό αιώνων Θεός. Τήν Εδέµ Βηθλεέµ ήνοιξε, δεύτε ίδωµεν τήν τρυφήν εν κρυφή ηύραµεν, δεύτε λάβωµεν τά τού παραδείσου εντός τού […]

  READ MORE