Αντίγραφα Πιστοποιητικών

Αντίγραφα Πιστοποιητικών

 

 

Τα πιστοποιητικά βαπτίσεων, γάμων και διαζευκτηρίων εκδίδονται και παραδίδονται μετά την τέλεση των μυστηρίων ή αποστέλλονται στην περίπτωση του διαζευκτηρίου μετά τη σχετική αίτηση κατ’ οίκον. Σε περίπτωση απώλειας μπορεί να εκδοθεί αντίγραφο.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις σχετικές αιτήσεις:

  • Aντίγραφο πιστοποιητικού βαπτίσεως.  
  • Aντίγραφο πιστοποιητικού γάμου.  
  • Aντίγραφο διαζευκτηρίου.