Πιστοποιητικό Διαζευκτηρίου

Πιστοποιητικό Διαζευκτηρίου

 

Δικαιολογητικά:

Εάν ο γάμος λύθηκε μόνον από ελληνικό δικαστήριο:

  • Η πρωτότυπη απόφαση του πρωτοδικείου.
  • Έγγραφο του εισαγγελέως που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό του γραμματέως του πρωτοδικείου, που να προκύπτει το τελεσίδικο και αμετάκλητο της αποφάσεως.
  • Αίτηση εκκλησιαστικού διαζευκτηρίου.  

 

Εάν ο γάμος λύθηκε από γερμανικό δικαστήριο:

  • Η πρωτότυπη απόφαση του δικαστηρίου από την οποία θα προκύπτει το τελεσίδικο και αμετάκλητο της αποφάσεως (rechtskräftig).
  • Αίτηση εκκλησιαστικού διαζευκτηρίου.  

 

Η αίτηση παρακαλούμε να κατατίθεται στο γραφείο, τις ώρες γραφείου. Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία καλέστε το γραφείο ή στείλτε μας ένα E-mail.