Κατηχητικό

 

Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν· ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. Λουκ. 18,15-17

Έφεραν τότε στον Ιησού και τα μικρά παιδιά, για να τα ευλογήσει. Όταν τα είδαν οι μαθητές, τους μάλωσαν. Ό Ιησούς όμως τα κάλεσε κοντά του και είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σ΄εμένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί η βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας διαβεβαιώνω πως όποιος δε δεχτεί τη βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δε θα μπει σ΄αυτήν»

Μια ομάδα παιδιών δημοτικού προσπαθεί να βιώσει στην κατηχητική συντροφιά της ενορίας μας το χάδι της αγάπης του Χριστού.

Εδώ μαθαίνουμε, να κουβεντιάζουμε τις ιστορίες του Χριστού και των Αγίων μας, να διαβάζουμε και να συζητάμε κείμενα γνωστών και άγνωστων συγγραφέων, να δημιουργούμε χαριτωμένες κατασκευές, να μοιραζόμαστε το παιχνίδι, και να γινόμαστε μια παρέα.

 

Ώρες:

Κάθε Παρασκευή 16:00-18:00

 

Υπεύθυνοι:

πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βλέτσης

πρεσβυτέρα Παρασκευή Ψαθά-Βλέτση

 

Επικοινωνία:

Κινητό: 0176 61347300

Ηλ. διεύθυνση: g.vletsis@orthodoxie.net