Ιερό Μυστήριο Βάπτισης

Ιερό Μυστήριο Βάπτισης

 

Δικαιολογητικά:
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.
  • Ταυτότητες ή διαβατήρια των γονέων και του αναδόχου (νονού).
  • Πιστοποιητικό βαπτίσεως του αναδόχου.
  • Συμπληρωμένη αίτηση βαπτίσεως.  

 

Η επιθυμητή ημερομηνία της τελέσεως του μυστηρίου μπορεί να δηλώνεται τηλεφωνικώς στο γραφείο της ενορίας. Η αίτηση παρακαλούμε να κατατίθεται περίπου και το αργότερο ένα μήνα πριν αυτοπροσώπως στο γραφείο, τις ώρες γραφείου, παρόντων των γονέων και του αναδόχου για την απαιτούμενη προετοιμασία. Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία καλέστε το γραφείο ή στείλτε μας ένα E-mail.