Βοηθητικά Μαθήματα “QUALI”

 

“Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που στοχεύει στην εξειδικευμένη υποστήριξη σε παιδιά των τάξεων.Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία που θα στηρίξει τα παιδιά στο να αναπτύξουν το πλήρες δυνατό δυναμικό τους.””


 

Ώρες:

Κάθε Σάββατο 10:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο

 

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 089 36038788