Αγνή Παρθένε

 

 

 

 

 

 

Τη υπερμάχω

 

 

 

 

 

 

Πάτερ Υμών